ASPEKTO

Na czym polega wychowanie metodą Montessori?

Na czym polega wychowanie metodą Montessori?

Coraz więcej rodzin w wielu krajach na świecie koncentruje się wokół metody nauczania Montessori. Na czym polega ta metoda? Kluczowa jest postać jej niezwykłej twórczyni. Włoska lekarka – Maria Montessori, była nie tylko jedną z pierwszych kobiet medyków, ale również pedagogiem i antropologiem. Ponad 100 lat temu założyła szkołę w ubogiej dzielnicy Rzymu i z biegiem czasu stała się inicjatorką nowej metody wychowawczej. Doktor Montessori pracowała z dziećmi przez ponad pół wieku i nie miały dla niej znaczenia ich rasa, narodowość, ani status społeczny. Czy metoda Montessori nadal jest skuteczna? Czy warto posłać dziecko do przedszkola i szkoły Montessori?

Edukacja Montessori

Stworzona przez włoską lekarkę pedagogika Montessori bazuje na bardzo dokładnej obserwacji dziecka oraz indywidualnym podejściu do niego. Maria Montessori powiedziała: „Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”. Tak właśnie pojmowała swoją misję zmieniania oblicza edukacji, którą niestrudzenie realizowała. Również dzisiaj podejście to przynosi zaskakujące rezultaty. Dzięki metodzie Marii Montessori dziecko koncentruje się na swoich zadaniach, dąży do samodzielności, buduje wiarę w siebie i z ufnością patrzy na otaczający świat. Bardzo ważne jest również to, że już od najmłodszych lat wychowanie Montessori zaszczepia w dziecku odpowiedzialność, współczucie drugiemu człowiekowi, chęć pomocy i inicjatywę społeczną. Dzieci stają się cierpliwe i nie poddają się w swoich wysiłkach. Rozumieją, czym jest szacunek i honor oraz umieją je wyrazić wobec siebie i innych.

Montessori metoda

Maria Montessori była kobietą, której poglądy można by z łatwością przenieść do współczesnego świata. Szkolna ławka zawsze kojarzyła jej się z przymusem. Uważała, że potencjał dziecka można uwolnić, odszukując w nim źródło pasji i spontaniczności. Była zdania, że należy dostosować edukację do indywidualnego rozwoju dziecka, a nie dziecko do systemu edukacji.  Bardzo indywidualnie podchodziła do uczniów, na wiele im pozwalając. Pomagała w ten sposób w budowaniu samodzielności. Z czasem doktor Montessori zauważyła, że dzieci w kolejnych grupach wiekowych wykazują różne podejście do otaczającego je świata. Uważała, że do każdego z etapów życia dziecka należy dostosować metody nauki i podejście wychowawcze tak, by odpowiednio wykorzystać potencjał młodego człowieka. Wyróżniła następujące okresy w życiu dzieci i ich cechy:

 • od urodzenia do 6. roku życia – dzieci to odkrywcy, którzy eksplorują otoczenie (język, kulturę, religię, tradycję, piękno, etc.);
 • między 6. a 12. rokiem życia – dzieci zaczynają świadomie poznawać świat, kierują swoją wyobraźnią i rozwijają myślenie abstrakcyjne;
 • między 12. a 18. rokiem życia – młody człowiek próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, rozwija umiejętności społeczne;
 • po 18 roku życia -– dorosły człowiek rozpoczyna współtworzenie świata, stając się specjalistą w konkretnej dziedzinie.

Taki jasny podział na etapy umożliwił Marii Montessori budowanie spójnego programu nauczania dla dzieci. Wskazywał jednocześnie, jaką rolę w danym momencie życia dziecka ma odgrywać nauczyciel.

Pedagogika Montessori – założenia

W metodzie nauczania Montessori dzieci odkrywają szeroko pojęty świat i rozwijają swoją koncentrację, kształtując motywację, samodyscyplinę i chęć do nauki. W centrum edukacji Montessori zawsze jest dziecko, dla którego rozwoju opiekun i nauczyciel stwarzają odpowiednie warunki. Materiały do nauki są wybierane z myślą o wspieraniu w dzieciach chęci pracy – zgodnie z ich możliwościami i indywidualnym tempem. Metoda Marii Montessori zakłada szacunek do podejmowanych przez dziecko wyborów, jego samodzielności osiąganej bez ustalonych harmonogramów. W metodzie Marii Montessori działania pedagogiczne mają następujące cele:

 • rozwijanie samodzielności i wiary w siebie;
 • umiejętność pracy w ciszy i koncentracji na zadaniu;
 • wykształcenie posłuszeństwa bazującego na samokontroli, a nie przymusie;
 • szacunek do porządku i pracy;
 • wykształcenie postawy niezależnej od kary i nagrody;
 • rozwijanie chęci pomocy innym;
 • pomoc w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień.

Według Montessori, metoda ta nie byłaby skuteczna, gdyby nie stawiała również na rozwój pracy indywidualnej oraz korzyści związane z pracą w grupie i uczeniem się od siebie nawzajem.

na czym polega edukacja monessori?

Zasady Montessori

W wychowaniu Montessori stosuje się podejście wykluczające dawanie nagród i kar. Dlaczego tak jest? Wynika to z doświadczeń doktor Montessori. Na początkowym etapie Maria Montessori wierzyła, że po to, by wpoić dziecku ducha pracy, niezbędne jest zachęcanie go nagrodami lub strofowanie karami. Była zaskoczona, kiedy odkryła, że jeśli dziecku pozwoli się na swobodną naukę zgodną z zainteresowaniami, odrzuci ono próżność czy egoizm, które mogą być wywoływane przez perspektywę nagrody. Gdy to zaobserwowała, zaczęła namawiać nauczycieli, by wycofali się ze stosowania tradycyjnych nagród i kar, a zawęzili swoje działanie do uważnego kierowania dzieci do odpowiedniej dla ich poziomu pracy. Jeśli bowiem dziecko ma zapewnione odpowiednie warunki nauki i rozbudzi się w nim ciekawość świata, nie potrzebuje dodatkowej stymulacji w postaci nagrody lub kary. Chęć nauki wypływa wówczas z głębi dziecka, a nie jest wymuszoną postawą, do której chęci trudno jest podtrzymać. Satysfakcja z realizowanych projektów i wykonywanych zadań pochłania dziecko bez reszty.

Przedszkole Montessori: na czym polega?

Gdy rodzic zastanawia się nad wyborem przedszkola Montessori, musi wiedzieć, na czym ono polega. W przedszkolu Montessori maluchy poznają świat i uczą się go przez wszystkie zmysły. Życie codzienne w placówce pozwala dziecku zrozumieć otoczenie i zasady jego działania. W przedszkolu Montessori nie ma klasycznych zabawek. Są zamiast tego tzw. pomoce Montessori, które mają na celu rozwijanie konkretnych zmysłów i umiejętności. Wychowawca z ich pomocą motywuje do wykonywania różnych prac, w tym dbania o piękno i użyteczność otaczającego świata. Aktywności związane z codziennym życiem przedszkolaka rozwijają jego zręczność, koordynację ruchową koncentrację i samodzielność. Ćwiczą pamięć, wydłużają czas koncentrowania uwagi i stopniowo przygotowują do nauki pisania. Wzmacnia to w dziecku poczucie własnej wartości. Istotnym elementem zajęć jest sensoryka, która rozwija i doskonali zmysły malucha. Będzie on w stanie rozpoznawać kształty i kolory oraz określać rozmiary przedmiotów. Wychowawca stopniowo zachęca do poznawania świata w bezpieczny i kreatywny sposób przez dotyk, słuch, smak i węch. Na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z nauką języka. Wychowawca wprowadza najpierw w świat liter, a później nauki czytania i pisania. Opiekun wykorzystuje eksperymenty, zestawy kreatywne i karty naukowe, by poszerzać wiedzę dziecka i zachęcać je do samodzielnej pracy.

Na czym polega szkoła Montessori?

Zabawki montessori do domu i przedszkola

A szkoła Montessori? Na czym polega? Przede wszystkim uczniowie według własnego pomysłu, uczą się tego, co najbardziej lubią. Mogą indywidualnie lub grupowo podejmować konkretne aktywności i do pewnego stopnia wyznaczać kierunek swojego rozwoju, dzięki czemu nauka staje się dla nich satysfakcjonującym wyzwaniem. Uczeń sam decyduje, w jakiej kolejności realizuje poszczególne bloki tematyczne. Jeśli skupia się na jednych zajęciach kosztem drugich, nauczyciel towarzyszy mu w racjonalnym wyborze zajęć. Wprawy i umiejętności w pracy nabierają podczas lekcji ciszy Montessori. Uczniowie rozpisują swój czas w specjalnym planowniku, po czym rozliczają się z realizacji zadań. Edukacja Montessori zakłada, że w szkole nie ma szczegółowego planu lekcji, podręczników czy ćwiczeń do wypełnienia. Pedagogika Montessori przyjmuje również założenie, że nie ma klasycznych prac domowych, tablicy w sali ani klasówek w tradycyjnej i stresującej formie. Do klasówki Montessori uczeń podchodzi dopiero wtedy, gdy jest na to gotowy. Jedną z zasad Montessori jest również łączenie uczniów w różnym wieku w grupy. Kształci to świadomość, że nie wolno przeszkadzać, niszczyć, ani ranić innych. Młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze spontanicznie dzielą się posiadaną wiedzą.

Metoda Montessori w domu

Jedną z najważniejszych zasad Montessori jest obserwacja dziecka i jego indywidualne traktowanie. Pozwala to dorosłym poznać świat dziecka na tyle, by zauważyć jego mocne strony i ewentualne przeszkody w rozwoju. Tego typu obserwacja daje możliwość bycia przewodnikiem młodego człowieka. Metoda Montessori zakłada, że dzieci powinny rozwijać się według indywidualnych możliwości oraz podejmować tylko te wyzwania, do których są już przygotowane. Zasady Montessori mówią również, że dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju i czasu aktywności. W ten sposób kształtują swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w ocenie swoich umiejętności. Jak widać, główne założenia pedagogiki Montessori są na tyle uniwersalne, że można z nich korzystać nie tylko w przedszkolu czy szkole, ale także w domu. Metoda Montessori w domu manifestuje się bowiem w nabieraniu umiejętności przez działanie. Spontaniczna aktywność dziecka powoduje, że zdobywa ono wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Rodzic nie narzuca dziecku działań, a współpracuje z nim w procesie wychowawczym i kieruje je na odpowiednie tory. W ten sposób rodzi się mądry i ciekawy świata człowiek.

Wychowanie w duchu montessori

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium