ASPEKTO
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
REGULAMIN „PROMOCJI LITTLE SMOBY”

REGULAMIN „PROMOCJI LITTLE SMOBY”


§ 1. WARUNKI OGÓLNE
   1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w PROMOCJI organizowanym przez
Aspekto sp. z o. o. ul. Św. Urbana 16, 44 - 100 Gliwice,
(zwaną dalej organizatorem),
   1.2. Organizatorem promocji jest firma Aspekto sp. z .o.o
   1.3. Promocja jest zorganizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   1.4. Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają:
      1) Promocja „Little Smoby” – zwany też promocja
      2) Zasady Promocji „Little Smoby” – za zakup zabawek Little Smoby w sklepie
      www.aspekto.pl o wartości min 199 zł brutto Konsument otrzymuje kartę podarunkową
      Rossmann o wartości 50 zł brutto – karta jest aktywna do 31.01.2025
      3) Konsument – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie;

   1.5. Promocja trwa w dniach od 28.02.2024 do wyczerpania kart podarunkowych.
   1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, jeżeli
   nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności.
   1.7. Wzięcie udziału w Promocji „Little Smoby” oznacza wyrażenie zgody na warunki
   określone w niniejszym regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   Konsumenta w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. ANULOWANIE NAGRÓD
   2.1. Jeżeli zakupiony w ramach promocji produkt zostanie zwrócony do zwrotu należy
   dołączyć również kartę podarunkową, jeżeli wartość zakupu zabawek Little Smoby jakich
   dotyczy promocja po zwrocie jest niższa niż 199 zł brutto.

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   3.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia promocji należy
   kierować pod adres bok@aspekto.pl
   Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia
   zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

   Reklamacja zgłoszona przez Konsumenta po upływie tego terminu nie będzie przez
   organizatora rozpatrywana.
   3.2. W temacie wiadomości należy dodać dopisek: Reklamacja, Promocja „Little Smoby”
   3.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Konsumenta oraz
   dokładny opis reklamacji.
   3.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty
   doręczenia wiadomości.
   Decyzja w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja zostanie
   przesłana Konsumentowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
   3.5. Decyzja nie wyłącza uprawnienia Konsumenta do dochodzenia roszczeń zgodnie z
   obowiązującymi przepisami prawa.
   3.6 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją promocji będą rozstrzygane
   przez sąd właściwości ogólnej.

§ 4. DANE OSOBOWE
   4.1. Organizator przetwarza dane osobowe Konsumenta korzystającego z promocji
   będącego osobą fizyczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu. 
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.
   4.2. Administratorem danych osobowych jest .......................................................
   4.3. Dane osobowe Konsumenta nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem
   sytuacji powierzenia danych do przetwarzania podmiotowi przeprowadzającemu
   promocję w imieniu organizatora.
   4.4. Dane osobowe Konsumenta są przetwarzane i przechowywane przez czas trwania
   promocji, a po jego zakończeniu do czasu upływu terminu na zgłaszanie skarg lub
   reklamacji dotyczących przebiegu promocji, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń na
   tle promocji, do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze
   prawnej.
   4.5. Konsument ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich
   sprostowania, usunięcia lub ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   4.6. Konsumenta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium